Copyright 2023 - Фондация "Милен Григоров"

Обръщение от инж. Владимир Григоров

Уважаеми колеги, скъпи приятели,
Онлайн Конкурса МТТ 2020 се проведе успешно.

Но той породи много въпроси и показа, че не може да ни създаде онази атмосфера и изживяване в препълнената Спортна зала на Изложението.

Липсата на опит, на качествена техника за излъчване и Ковид 19 дадоха своето отражение. Лишихме се от участие на добри отбори: ПГ Пазарджик, НПГ Правец. Други неглежирали подготовката си за участие неможаха да се представят подобаващо: НПГ Разград, ПГЕА гр.София, ПГ Враца.

Споделени проблеми са: динамичният учебен процес и тежкото му администриране, големият брой различни инициативи и мероприятия с показен характер или формално провеждани без оценка за приноса им в учебният процес. Всичко изброено възпрепятства провеждането на сериозна и задълбочена работа на изградените училищни клубове и извън класните занимания по приложните технически науки и практическата им реализация в проекти. Вярвам, че и Вие с голяма загриженост усещате сериозният спад на броя на учениците и липсата на добре подготвени учители в последните години.

Затова СТЕМ стратегията изисква обединени усилия на училищните ръководства, НПО и бизнеса за постигане на поставените цели в „Стълб 1 – Иновативна България“.

Радостно е, че на този Конкурс имаме нови участници от ПГ Сливен и ПГ Кърджали. Трима млади инженери, Росен Христов, Теодор Георгиев и Георги Маринов демонстрираха действащ робот без аналог в България. Имаме проекти близки до практическо приложение. Имаме отбори предложени за одобрение за Европейско участие в Младежко Техническо Изложение. Видяхме и мащабно участие на ТУ Габрово.

Благодаря за финансовата помощ на МОН и за личното участие на зам.мин.инж.Таня Михайлова, за традиционната подкрепа на АИКБ и Фондация „Еврика“, на ръководството на ФНТС, на Община Горна Оряховица, на Ротари клуб Горна Оряховица и на всички родолюбиви предприемачи, които ни съдействаха за реализация на Конкурса.

Желая на всички здраве и спокойно посрещане на празниците.

С уважение:инж.Владимир Григоров

 
f t g m